ققنوس
November 5, 2017 in ققنوس's Timeline Photos
0 views

With

File Size

56.54 Kb

Dimension

526 x 526
ققنوس
اصلا براى اينكه از كسى متنفر باشم وقت ندارم. من يا دوستت دارم يا كلاً برام اهميتى نداری
reyhan(ناظرارشد)
زیباست