0 views

With

File Size

28.62 Kb

Dimension

500 x 624

Description

بلــــندترین فریاد دنیا اشکیه که”بـــیصـــدا ”
از گوشه چشم جاری میشه
اشتباه از من بود
من از کسی انتظار داشتم سکوتم را بفهمد که حتی فریادم را نشنید...View More