14 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
14 آبان, 1396
سایز فایل:
15.43 kb
کیفیت:
500×280
نظرات:
2
بازدید ها:
1
خیالتـ راحتـــ…
نفرینــ هایمـ نمےگیــرد!!!!!
نفرینـــ بایداز
“تــــــہ”دلــــ باشد…
دلــــــ شڪـستــہ
ڪہ”تـــــہ”نـــدارد