نوامبر 5, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 5, 2017
سایز فایل:
84.79 kb
کیفیت:
640×640
بازدید ها:
1
دڵی تەنگم سێتارێڪە
ڪاتێ پەنجەی خۆشەویستیت
تاڵی ڪەزیەی تاسەڪانی ئەبزوێنێ
لەو ساتەدا، یادی دووریت
دڵی ماندووی ئەلەرزێنێ
ئاوازی خەم لێ ئەدات و
پڕ بەزاری شێعرێڪی نوێ ئەچریڪێنێ
1 Liked
 خوششان آماده از این