22 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 فروردین, 1396
سایز فایل:
21.67 kb
کیفیت:
950×614
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
هستۀ هستی اَم در روح اَم نهادینه شده و روح اَم همۀ هستی را در خود گرفته است. زمانی که از طریق عشق الهی به این واقعیت آگاه شوم، «من هستمِ» خود را دریافت کرده و با کل هستی در نهایت، با خدا یکی خواهم شد. دیگر منی باقی نمی ماند. قطره ای در دریا محو می شود.