14 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
14 آبان, 1396
سایز فایل:
72.97 kb
کیفیت:
789×1329
بازدید ها:
1
یکی را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند...
نگاهش میکنم
شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواند...
به برگ گل نوشتم من که او را دوست میدارم
ولی افسوس او گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند... صبا را ديدم و گفتم
صبا دستم به دامانت....
بگو از من به دلدارم تو را من دوست می‌دارم...
ولی افسوس و صد افسوس...
....
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این