میثم
October 27, 2017 in میثم's Timeline Photos
1 view

With

File Size

33.83 Kb

Dimension

480 x 720

Description

دلتنـگي
تنهـــا نصیـب مـن بــود
از تمـــام زیبــایي هـــایــت ..
hossein
شما دیگه چرا آقا میثم؟؟؟؟؟
مهدیسا
دلت بیغم
میثم
داداش سعدی دلتنگی که چرا نداره یهویی سراغت میاد
hossein
درسته دادش.آخه تنهایی نوشتی مگه تنهایی؟
میثم
نه داداشم تنها نیستم
hossein
میدونم برا همون گفتم.عشقت پایدار
میثم
ممنونم داداش
hossein
👍😍