متین
November 6, 2017 in متین's Timeline Photos
1 view

With

File Size

10.96 Kb

Dimension

400 x 339

Description

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند
هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند
ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم
هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند
با من از این هم دلت بی‌اعتنا تر خواست، باش
موج را برخ...View More
@v@
زیباس
متین
نگاهتان زیباست
محیــا( ناظر)
شعر زیبایی بود لذت بردم از خوندنش مرسی آقا متین
متین
ممنونم محیا خانم عزیز