در این تصویر:
اضافه شد:
15 آبان, 1396
سایز فایل:
71.04 kb
کیفیت:
478×598
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ایدوست گر زیبا هستی مغرور مشو
هرکه هستی غرق غرور مشو
هرگزدلی را نشکن اتشی برپا مکن
به خلق خدا ظلم وجفا مکن
کسی را ا فسرد ه مکن
هرگزدلی را ازرده مکن
مهربان و با محبت با ش
دوستدار لطفوصداقت باش
با خوبان اهل رفا قت باش
همیشه خوب و با لیاقت باش
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
مهدیسا
کلا غرور ناپسند
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
بله غرور باعث شکست است