15 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
15 آبان, 1396
سایز فایل:
31.66 kb
کیفیت:
640×640
نظرات:
1
بازدید ها:
1
بنويسيد؛که اشعارمن از سوز دل است...
بنويسيد؛که دنیای من از خشت و گل است
بنويسيد؛که با عدل خدا مساله داشت...
بنويسيد؛که از خلقت خود هم گله داشت...
بنویسید؛که در بی کسی اش سوخت پرش
بنويسيد؛غمی بود به چشمان ترش...
بنويسيد؛دلش مثل دل شیشه شکست
آن زمانی که دلی بر دل رویا ها بست
بنويسيد؛دمادم دل او ابری بود
بنويسيد؛که اسطورهء بی صبری بود...
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این