امیر طاها
November 6, 2017
2 views

With

File Size

31.42 Kb

Dimension

221 x 384

Description

در رهگذر عشق دل هوایی می شود ...
سینه مالامال دردودیده گریان می شود ...
گرتوقرارهرک شوی ای ماه من ...
درگلستان چوگلی خندان می شود...!...View More
شبنم
عالی
@v@
دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است
امیر طاها
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست... طاقت بار فراق این همه ایامم نیست ... خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد... سر مویی به غلط در همه اندامم نیست ...!
@v@
دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است
امیر طاها
خم ابروی کجت قبله محراب من است ... تاب گیسوی تو خود راز تب وتاب من است ... اهل دل را به نیاش اگر آدابی هست ... یاد دیداری چشم زیبای توآداب من است ... آن چه دیدم زحریفان همه هشیاری بود... درصف می زده بیداری تو خواب من است...!...View More
@v@
ممنونم امیر عزیز مثل همیشه عالی
امیر طاها
خواهشات ...!
شبنم
👏👏👏👏👏👏