Let it Snow
23 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 فروردین, 1396
سایز فایل:
68.11 kb
کیفیت:
500×618
{total} بازدید:
1
دوستم داری می دانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بپرسم امروز مثل دیروز مرا می خواهی مهربانیست و یا بی مهریست؟ تنگ بی آب برای ماهی؟ فرصتی تا بسراییم از هم بس کن از فلسفه های واهی عشق عشق است چه بر لوحی زر بنویسند چه برگ کاهی پرسش از عقل چه جایی دارد ؟ تا جنون می دهدت آگاهی؟ غیر از آن کوچه که دیوارش نیست خانه ی دوست ندراد راهی