23 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 فروردین, 1396
سایز فایل:
49.27 kb
کیفیت:
500×593
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بیم آن دارم نیاید خانه ام ویران شود سر به دامانش گذارد سهم من هجران شود بیم آن دارم سپارد دل به دل در کوی او با رقیبم خو بگیرد عشق من حیران شود