5 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
5 آبان, 1396
سایز فایل:
57.62 kb
کیفیت:
500×616
بازدید ها:
1
آنکه مست آمد و
دستی به دل ما زد و رفت
در این خانه ندانم
به چه سودا زد و رفت
خواست تنهایی ما را
به رخ ما بکشد
طعنه ای بر در این
خانهء تنها زد و رفت ..