10 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
10 فروردین, 1396
سایز فایل:
470.13 kb
کیفیت:
500×281
{total} بازدید:
1
باران پاییزی من ........... مهربانم........... ﻣــــﻦ ﻣــــﯿــــﺪﺍﻧﻢ ﮐــــﻪ ﺑــــﻪ ﺗﻮ ﻣﯿــــﺮﺳﻢ ... ﺁﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧــــﻢ .. ﻣﯿﺸﮑﻨــــﻢ ﺳﮑــــﻮﺕ ﺳــــــــﺮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ .. ﺑــــﺎ ﺗــــﻮ ﺑــــﻪ ﺍﻣﯿــــﺪ ﺗــــﻮ ﺑــــﺮﺍﯼ ﺗــــﻮ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑــــﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿــــﻦ ﺍﺳــــﺖ ... ﺑــــﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺗــــــــﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﯾــــﺒــــﺎ ....