5 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
5 آبان, 1396
سایز فایل:
91.88 kb
کیفیت:
500×888
بازدید ها:
1
چندان بگردم گرد دل
کز گردش بسیار من
نی تن کشاند بار من
نی جان کند پیکار من
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این