5 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
5 آبان, 1396
سایز فایل:
57.07 kb
کیفیت:
500×694
بازدید ها:
1
عاشقم بر رنج خویش و درد خویش
بهرخشنودی شاه فرد خویش
خاک غم راسرمه سازم بهر چشم
تا زگوهر پر شود دو بحر چشم
اشک کان از بهر او بارندخلق
گوهرست و اشک پندارندخلق
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این