در این تصویر:
اضافه شد:
15 آبان, 1396
سایز فایل:
115.27 kb
کیفیت:
960×1280
بازدید ها:
1
با هر اهنگ تو من رقصیدم
ولی روی خوش زتو ندیدم
ز بوستان تو گلی نچید م
به گلستان زیبایت نرسیدم
شایدمن لیاقت نداشتم دلبرم
در نظرتو من صداقت نداشتم
شاید مهرومحبت نداشتم دلبرم
در کوی عشق مرا تنها گذاشتی
رفتی دلم را باغم رها گذاشتی
خدا نکند رقیبم خبر دار شود
بر اسب مرادش او سوار شود
خنده ات بهر دیگران دردیست
عجب دنیای بی وفا و سرد دیت
1 Liked
 خوششان آماده از این