اکتبر 27, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
اکتبر 27, 2017
سایز فایل:
64.16 kb
کیفیت:
500×665
بازدید ها:
1
تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
دیو نیم پری نیم از همه چون نهان شدم
برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد
تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این