16 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
16 آبان, 1396
سایز فایل:
66.18 kb
کیفیت:
500×620
بازدید ها:
1
شاید اشتباهِ ما اینجاست که برای اطرافیانِ خود حد و حدود تعیین نمیکنیم!
مثلا شخصی واردِ زندگی‌مان میشود
و ما به خیالِ اینکه او با همه تفاوت دارد با جان و دل به خدمتش در می‌آییم و هر کاری در توانمان باشد، بدونِ اندازه گیریِ میزانِ ظرفیتش برای او انجام میدهیم؛
تمامِمان را بی انتها مقابلِ چشم‌هایش میگذاریم،
و میگوییم ببین: من همین هستم!
با مهربانی نشان میدهیم که
حساب و کتابش از همه‌یِ اطرافیانمان جداست...
غافل از اینکه گاهی این خوبی‌های بیش از حد و محبت هایِ شاید بی جایِمان، ظرفِ نیازِ عاطفیِ طرفِ مقابل را آنقدر پُر می‌کند که گنجایشِ دلش پُر و حالِ خوبش بد می‌شود.
آن‌وقت تمامِ لطف ها و محبت هایمان دل‌زده اش می‌کند و آزارش می‌دهد، آنقدر که به بیزاریِ مطلق میرسد...
چرا متوجه نمیشویم محبتِ زیاد میشود حق مسلّمِ هر کسی،
اگر از حد و میزانش فراتر رود دیگر محبت نیست؛ بلکه وظیفه‌یِ اکید و همیشگیِ توست.
هیچ‌وقت نباید آدم‌ها را لبریزِ احساساتِ ساده و گاهی غیر منطقی‌مان کنیم و بعد بخواهیم ساعت‌ها توضیح دهیم، آنها هم ساعت‌ها متوجه نشوند...
محبت و توجهی که تکراری شود
دیگر وسوسه کننده نیست،
حماقتِ کاملِ محض است...!
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این