رویا(ناظرارشد)
November 7, 2017
2 views

With

File Size

55.57 Kb

Dimension

394 x 546

Description

امروز
خورشید که از میانه
درختان رخ می نمود،
آرزو کردم که
طلوع خورشید،
غروب غم هایتان باشد
و زندگیتان
سرشار باشه از
لحظه های روشن آسمانی
صبحتون طلایی...View More
فهیمه
ای جااانم مرسی از دعای قشنگت عزیز دلم ..همچنین برای شما..محبت کردی رویا جان متشکرم
رویا(ناظرارشد)
خاهش میکنم عزیزم....یاد کردن از دوستان فقط وظیفس
فهیمه
خواهش می کنم ..لطف داری عزیز دلم
علی
سلام فهیمه ابجی صبح بخیر
فهیمه
سلام علی آقا ..صبحتون بخیر و نیکی
شبنم
سلام صب بخیر
فهیمه
سلام ..صبحتون بخیر
@v@
صبح بخیر
فهیمه
سلام ..صبح بخیر آوا جااان