امیر طاها
November 7, 2017
2 views

With

File Size

102.06 Kb

Dimension

447 x 444

Description

تو در نگاه باران شکوه دوست داشتنی ...
تودر گذر زمان ندای دوباره دیدنی ...
ای ک در جان و دلم ب حسن ریشه کردی ...
تودر سکوت آسمان باران ستاره ای ...!
تقدیم ب وجود معصوم و نگاه شوق آلودت ...!...View More
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
ممنون کشل زیبا بود هم متن و هم عکس ولی قهلم باهات اشتی نکردم با این پستت
علی
reyhan(ناظرارشد)
عالی بود
امیر طاها
عاشتی هم میکنی ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
نوووووووووووووووووووچ
امیر طاها
هرچی گل ب پای تو می ریزم ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
گوشام مخملی .درازم هست انگاری کشل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امیر طاها
گوشای مخملیت ...خخخخخخخخ ...نخیرم گوشات خیلیم خوشگلن ...هیچم دراز نیستن ... !
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟