16 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
16 آبان, 1396
سایز فایل:
27.03 kb
کیفیت:
500×510
بازدید ها:
1
چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی .
اما سال ها طول می کشد تا این را بفهمی
وقتی هم که آخر سر می فهمی اش ،
دیگر خیلی دیر شده .
و هیچ چیز بدتر از
خیلی دیر نیست.