16 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
16 آبان, 1396
سایز فایل:
69.64 kb
کیفیت:
1280×1162
بازدید ها:
1
بعضی ها
وقتی برایت مینویسند:
خوبی؟
آدم،لبخند مهربانشان را
بین حروف می بیند!
قدرشان را بدانید!
آنها مهربانی را اعتباری
دوباره میدهند
1 Liked
 خوششان آماده از این