نوامبر 7, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 7, 2017
سایز فایل:
73.54 kb
کیفیت:
1280×1024
بازدید ها:
1
دلتـنگ ،
" توأم جانا "
هردم که روم جـایی !
با خود به سفر بردم ،
" یاد تو و تنـهایی "
1 Liked
 خوششان آماده از این