5 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
5 آبان, 1396
سایز فایل:
169.35 kb
کیفیت:
934×1167
بازدید ها:
1
‏هیچ دڪتری نبود ڪه
به ما بگه ڪمبود محبت
از ڪمبود ویـتامین بیشـتر
بـه آدم ضربـه میزنـه.
❥❥❥●┅═◈═┅┅