18 شهریور, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 شهریور, 1396
سایز فایل:
46.7 kb
کیفیت:
1079×825
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
گاهی گذشت میکنم گاهی گذر معنای این دو فرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست آنهارا می بخشم چون آنقدر قوی هستم که میدانم آدمها اشتباه می کنند بزرگترین هدیه گذشت آرامش است
علی
* لایکــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ *