نوامبر 8, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 8, 2017
سایز فایل:
84.23 kb
کیفیت:
500×889
بازدید ها:
1
کودک زیر شش سال انرژی بی پایان دارد،
باید اجازه داد این انرژی با شیطنت و بازی خالی شود
اگرمانع آن شویم کودک آسیب خواهد دید
و این انرژی ازجای دیگر بیرون خواهد زد.
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این