0 views

With

File Size

43.89 Kb

Dimension

500 x 889

Description

اگر کودک زمین خورد و پایش زخم شد، گریه کرد، نگویید چیزی نشده یا حواسش را پرت نکنید
بغلش کنید و با احساس تمام همدردی کنید
بگویید آخی خیلی درد میکنه، میدونم خیلی میسوزه...
کودک نیاز به درک احساس دارد....View More
,  and 2 others likes this.
hossein
الهی هیچوقت جوجه هاتون زمین نخورن