17 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
17 آبان, 1396
سایز فایل:
41.96 kb
کیفیت:
500×889
بازدید ها:
1
هرگز عیوب فرزندتان را بزرگتر از آنچه که هست جلوه ندهید و جلوی دیگران مطرح نکنید
چون کودک باور میکند که این خصوصیت بد برای اوست و برای همیشه در وجودش می ماند.
1 Liked
 خوششان آماده از این