1 view

With

File Size

21.58 Kb

Dimension

400 x 279

Description

دل که رنجید از کسی، خرسند کردن مشکل است
شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است
کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است...View More
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
هرکس دلی را شکسته باشد حتما دلش را می شکنند دل شکستن هنر نیست
reyhan(ناظرارشد)
ممنونم
@v@
لایک عزیزم:)
reyhan(ناظرارشد)
ممنون
امیر طاها
بسیار عالی عزیزش ...!
reyhan(ناظرارشد)
نگاهت عالی عزیزش