نوامبر 8, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 8, 2017
سایز فایل:
78.24 kb
کیفیت:
500×888
بازدید ها:
1
برای تمام جا مانده ها 😭 😭 😭 :
حق است اگر از کاروان ها جا بماند
آن دل که در پیچ و خم دنیا بماند
آنکس که همرنگ جماعت نیست آری
باید تمام عمر را رسوا بماند
باور نمی کردم پس از یکسال دوری
حسرت کماکان بر دل شیدا بماند
امروز راهی کن مرا نگذار این داغ
در قلب این جا مانده تا فردا بماند😞 😞 😭 😭
تو می توانی با گدا کاری کنی که
از حیرتش چشم خلائق وا بماند …
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این