18 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
18 آبان, 1396
سایز فایل:
11.27 kb
کیفیت:
251×201
نظرات:
3
بازدید ها:
1
از میان تمام باران ها
تنها بارانی را به یاد دارم
که مرا به شعر
و چشم های تو
پیوند داد
بارانی که بعد از تو
تمام سهمم از آن
یک پنجره
دلتنگی بود ...!
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
بسیار عالی و زیبا ممنونم مثل همیشه ۲۰دا
reyhan(ناظرارشد)
به باران ســـــپرده ام
وقت آمدنت …
هـــوای کوچه را داشته باشد ،
گوشـــم به زنگ در است …
مــــبادا آهســـته بیایی ،
تــــو این روزها برای مــــــــن
حکم باران داری درست در وسط کویر !!
همان قدر زندگـــی بخش
هـــمان قدر محــــال …...نمایش بیشتر