18 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
18 آبان, 1396
سایز فایل:
65.96 kb
کیفیت:
720×692
نظرات:
5
بازدید ها:
2
تمام اين مدت مى توانستم
عاشق هر رهگذرى که مى آيد بشوم
و هيچ خيالى هم از تو
در سرم نپرورانم
من مى توانستم دوست داشتن را نوک زبانم بنشانم
و با هر لبخندى دهان باز کنم و بگويم:
راستى! من هم دوستت دارم
من مى توانستم دلم را تکه تکه کنم
و هر تکه اش را جايى بگذارم!
مى بينى؟
من مى توانستم
نغمه ى عاشقم عاشقم را دور تا دور اين دنيا رقصان زمزمه کنم...
اما...
هیچکس...
...تو...
نمیشود
که هر که هم آمد
به حرمت جاى پاى تو
بر روى چشمان منتظر من
سرخم کرد و به اداى احترام نماند...
تمام اين مدت مى توانستم نمانم
اما ماندم
نه تنها پاى تو
من ماندم
تا اگر هم نيامدى
دنيا ببيند
اين حوالى مى شود
هر روز و هر ثانيه
دل را حراج هر
شيرين زبانى نکرد...
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
مهدیسا
خیلی متن دلنشینی بود ...درستم هست
hossein
نگاهت قشنگه مهدیسا.سپاس
adanae
زیباااااااااا
hossein
سپاس آدانه و علی عزیز