26 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 فروردین, 1396
سایز فایل:
1014.24 kb
کیفیت:
720×920
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بہ اندازه تڪ تڪ ڪَلبرڪَ هاے دنیا شادمانې برایت آرزو میڪنم میدانم ڪہ ایڹ شادے قریڹِ سلامتی ست پس اینڪَونہ میڪَویم حاڸِ خوب نصیبِ دل مهربانت