19 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
19 آبان, 1396
سایز فایل:
76.03 kb
کیفیت:
500×635
بازدید ها:
1
زن ها اگر کودک درونشان
هنوز شیطنت کند
اگر شوخی کنند بخندند
همه اهل خانه را
به زندگی دعوت می کنند
زنها اگر بی حوصله
و ناراحت باشند
تمام اهل خانه را
غمگین می کنند
آری زن یعنی زندگی
2 Liked
و  خوشش آمده