19 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
19 آبان, 1396
سایز فایل:
25.97 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
3
بازدید ها:
2
به زودی
همه در زیر خاک
خواهیم خفت
خاکی که به هم مجال ندادیم
دمی و درنگی
بر روی آن بیاساییم