متین
November 10, 2017 in متین's Timeline Photos
0 views

With

File Size

71.85 Kb

Dimension

1076 x 1042

Description

تــــــــمام دلخوشی دنیــــای من این است….
که ندانـــی و دوستت بدارم….
وقتـــــی میدانـــِی و میرانیم…
چیزی درونم فرو میـــــریزد….
چیزی شبیه غرور…
خواهش میــــــکنم….
گاهی خود را به نفهمی بزن…
و بگذا...View More