نوامبر 10, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 10, 2017
سایز فایل:
27.8 kb
کیفیت:
600×808
بازدید ها:
1
چو چرخم من
چوماهم من
چو شمعم من
ز تاب تو
همه عقلم
همه عشقم
همه جانم
به جان تو
1 Liked
 خوششان آماده از این