Let it Snow
26 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 فروردین, 1396
سایز فایل:
14.04 kb
کیفیت:
500×333
{total} بازدید:
1
حرفمان که میشد، استرس تمامِ وجودم را فرا میگرفت... نکند از دستش بدهم؟ نکند من بمانم و کوهی از خاطره؟ نکند منی که بعدِ عمری دل باختم،بشکند دلم! نکند تمامِ دو نفره هایمان را با دیگری تکرار کند؟ تماس هایم بی پاسخ میماند ومنفورترین صدای دنیا در گوشم تکرار میشد؛ "مشترکِ مورد نظر پاسخگو نمیباشد" برایش مینوشتم؛ آدمیزاد است دیگر جانم بحث میکند فرقی نمیکند مقصر کیست همین که بحث میکنیم یعنی، قلبمان هنوز برای هم میتپد یعنی مهم است برایمان که شبیه یکدیگر شویم! ارسال کردم و خواند ولی جوابی نداد باز نوشتم؛ -جانم؟ باز هم خواند و جواب نداد -عزیز دل...؟ سکوت بود و سکوت! و هیچ چیز لعنتی تر از بی پاسخ گذاشتنِ پیام نیست قدیم ترها خودمان را قانع میکردیم که شاید پیغامم نرسیده باشد و هی ارسال میکردیم و ارسال... حالا اما این تکنولوژیِ لعنتی همان اندک دلخوشی را هم از ما گرفت و با وقاحتِ تمام به ما میفهماند که ؛ خواند و پاسخ نداد که خواند و تحقیر کردنِ تو را ترجیح داد لعنت به تکنولوژی لعنت به "پیغامهای بی جواب"