نوامبر 11, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 11, 2017
سایز فایل:
60.68 kb
کیفیت:
718×450
بازدید ها:
1
همیشه خودتان باشید!
سعی نکنید که به نسخه دوم
آدم‌های موفق اطرافتان تبدیل
بشوید
بهترین نسخه دوم هم که باشید
باز نسخه دومید
اما آنچه در درون خودتان است
اگر پیدا و شکوفا شود اصیل است
2 Liked
و  خوشش آمده