26 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 فروردین, 1396
سایز فایل:
201.04 kb
کیفیت:
720×766
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
گر شوم ديوانه ات ديوانه ی من ميشوی؟ جان فدايت ميكنم جانانه ی من ميشوی؟ روبرويت مينشينم تا كنم عاشق تو را گر كنم افسون تو را افسانه ی من ميشوی؟ در دل تاريك شب شمع تو ميگردد دلم خود بگو سوزد پرم پروانه ی من ميشوی؟ چشمه ی پاك نگاهت پر كند پيمانه ام ميشوم در باده"می" ميخانه ی من ميشوی؟ هر كجا شادی ببينم جای تو خالی كنم شادی اين خانه و كاشانه ی من ميشوی؟ تا نگاهم ميكنی مست و خرابت ميشوم گر شوم ويران تو ويرانه ی من ميشوی؟ خود شگفت از اين كه دل ديوانه ی چشم تو شد من شدم ديوانه ات ديوانه ی من ميشوی