مریم
on بهمن 11, 2017
0 views
اینقدر نگو
اگه ببخشم کوچیک میشم...
💫 اگه با گـذشت کردن...
کسی کوچیک می شد...
💫 خدا اینقدر بزرگ نبود..
Dimension: 500 x 456
سایز فایل: 34.42 Kb
در آلبوم: مریم's Timeline Photos