20 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
42.89 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
از حضرت علی (؏) سوال کردند:
🔹 سنگین‌تر از آسمان چیست؟
فرمود: تهمت به انسان بےگناه.
🔹 از زمین پهناورتر چیست؟
فرمود: دامنه حق که خدا همه جا هست و بر همه چیز مسلط است.
🔹 از دریا پهناورتر چیست؟
فرمود: قلب انسان قانع.
🔹 از سنگ سخت‌تر چیست؟
فرمود: قلب مردم منافق.
🔹 از آتش سوزان‌تر چیست؟
فرمود: رؤسای ستمکارے که ملت را به خود وامے گذارند و هیچ فکر تربیت آنها نیستند.
🔹 از زمهریر سردتر چیست؟
فرمود: حاجت بردن پیش مردم بخیل.
🔹 از زهر تلخ‌تر چیست؟
فرمود: صبر در برابر نادان‌ها.