20 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
20.52 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
بہ خدا که وصل شوی
آرامش وجودت را فرا می گیرد!
نه بہ ‌راحتی می‌رنجی،
و نه بہ آسانی می ‌رنجانی...
❣ آرامش،
سهم دل‌هایی است که
بہ سَمت خداست...