نوامبر 11, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 11, 2017
سایز فایل:
29.33 kb
کیفیت:
500×508
نظرات:
1
بازدید ها:
1
تہ خط یعنی
هـــــم از دنــیای واقعی
خستـــــه بشےهــــــــم
از دنـــــیاے مجـــــازے
کیمیا
همدردیم