در این تصویر:
اضافه شده:
17 مهر, 1396
سایز فایل:
191.66 kb
کیفیت:
1024×921
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
تو این دنیا ی بزرگ هر کسی برای خودش شخصییتی دارد کسانی هستند که شخصییت انسان در ثروت ومال زیاد و ماشین اپارتمان وغیره می دانند کسانی هستند که شخصییت انسان را در پست ومقام و جا طلبی و دارای اسم ورسم بودن در دنیا می دانند کسانی هستند که شخصییت را به چهره زیبا لباس فاخر وتیپ های انچنانی می دانند بنظر من شخصییت انسان در وجود خود انسان است که ان وجود دارای ایمان بخدا مهر ومحبت وعاطفه ومهربونی وصداقت ووجدان بیدار هستند خوب نظر شما کدامیک است اخه هر کسی نظری داره