27 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 فروردین, 1396
سایز فایل:
39.48 kb
کیفیت:
500×407
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
ابری نیست . بادی نیست‌. می نشینم لب حوض‌: گردش ماهی ها ، روشنی ، من ، گل ، آب‌. پاکی خوشه زیست‌. مادرم ریحان می چیند. نان و ریحان و پنیر ، آسمانی بی ابر ، اطلسی هایی تر. رستگاری نزدیک : لای گل های حیاط‌. نور در کاسه مس ، چه نوازش ها می ریزد! نردبان از سر دیوار بلند ، صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز. روزنی دارد دیوار زمان ، که از آن ، چهره من پیداست‌. چیزهایی هست ، که نمی دانم‌. می دانم ، سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج ، من پرواز بال و پرم‌. راه می بینم در ظلمت ، من پر از فانوسم‌. من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت‌. پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج‌. پرم از سایه برگی در آب‌: چه درونم تنهاست‌