در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
120.02 kb
کیفیت:
567×379
نظرات:
2
بازدید ها:
1
بنازم قدرت خداوند با اقتدار و مهربان وبخشنده ویزرگ که نظم عالم هستی در یل قدرت اوست واو خداوندی بی همتا وبا قتدار وقادر وتوانا است با این همه عظمت وبزرگی با بندگانش از مادر مهربانتر است ونظمی که در زندگی مو رچگان است مورد توجه قرار دهید واقعا خداوند بر تمام مخلو قاتش توجه وعنایت دارد سپاس سپاس سپاس پرودگار من که تو ارحم الراحمین مهرباترین مهربانانی وشکر شکر شکر که بنده توایم هر چند ما نا فرمانیم ولی تو به عظمت وبزرگی خودت ببخش
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
ممنونم دوستان