Let it Snow
27 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 فروردین, 1396
سایز فایل:
76.58 kb
کیفیت:
500×499
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
زندگی نمایشی ست که هیچ تمرینی برای آن وجودنداردپس آواز بخوان اشک بریز برقص بخند وباتمام وجودزندگی کن قبل ازانکه پردهها فرودآیند ونمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد